juridisk person

juridisk person
s JUR rättssubjekt som inte är en fysisk person t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aktiebolag — s ( et, aktiebolag) JUR förkortas AB, företagsform där delägarna normalt inte har något personligt betalningsansvar för företagets skulder då ett aktiebolag är en juridisk person …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • arvskatt — s ( en, er) EKON (el. arvsskatt) skatt som utgår då en förmögenhet genom ett arv el. testamente övergår till annan fysisk el. juridisk person …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • avtalspart — s ( en, er) JUR fysisk el. juridisk person som omfattas av ett avtal och dess villkor …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • dödsbo — s ( t el. et, n) JUR avliden persons kvarvarande tillgångar och skulder, dödsboet är en juridisk person och delägarna är efterlevande make om giftorätt finns, arvingar och testamentstagare …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • näringsidkare — s ( n, näringsidkare) fysisk el. juridisk person som yrkesmässigt driver en verksamhet, företagare …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Læg-dommer — Person der, uden at have egentlig juridisk uddannelse, er medlem af meddommer i en kollegial ret …   Danske encyklopædi

  • vinkelskriver — vin|kel|skri|ver sb., en, e, ne (NEDSÆTTENDE person der driver juridisk virksomhed uden juridisk baggrund) …   Dansk ordbog

  • Anton Martin Schweigaard — „Anton Martinus Schweigaard“ (* 11. April 1808 in Kragerø, Telemark; † 1. Februar 1870 in Christiania) war ein norwegischer Jurist, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker …   Deutsch Wikipedia

  • lægdommer — læg|dom|mer sb., en, e, ne (person der medvirker ved retssager uden at have en juridisk uddannelse) …   Dansk ordbog

  • firmatecknare — s ( n, firmatecknare) fysisk person som har rätt att ingå avtal för en juridisk persons räkning …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”